<menuitem id="vhhln"><strike id="vhhln"></strike></menuitem>
<cite id="vhhln"></cite>
<var id="vhhln"></var>
<var id="vhhln"><dl id="vhhln"><listing id="vhhln"></listing></dl></var>
<var id="vhhln"></var>
<menuitem id="vhhln"><strike id="vhhln"></strike></menuitem>
<var id="vhhln"></var><cite id="vhhln"><video id="vhhln"><menuitem id="vhhln"></menuitem></video></cite>
<cite id="vhhln"><span id="vhhln"></span></cite>
 • http://www.qcn777.com/459809/513428.html
 • http://www.qcn777.com/402672/88989.html
 • http://www.qcn777.com/534923/838122.html
 • http://www.qcn777.com/655216/697586.html
 • http://www.qcn777.com/726195/860552.html
 • http://www.qcn777.com/599712/746438.html
 • http://www.qcn777.com/59514/758542.html
 • http://www.qcn777.com/535582/537518.html
 • http://www.qcn777.com/236927/593377.html
 • http://www.qcn777.com/920612/27862.html
 • http://www.qcn777.com/502523/373354.html
 • http://www.qcn777.com/805734/400368.html
 • http://www.qcn777.com/398958/624224.html
 • http://www.qcn777.com/509122/156400.html
 • http://www.qcn777.com/918321/933533.html
 • http://www.qcn777.com/901922/588648.html
 • http://www.qcn777.com/808829/863739.html
 • http://www.qcn777.com/24481/62924.html
 • http://www.qcn777.com/6921/600108.html
 • http://www.qcn777.com/703106/692581.html
 • http://www.qcn777.com/550623/473178.html
 • http://www.qcn777.com/178291/141477.html
 • http://www.qcn777.com/24308/53947.html
 • http://www.qcn777.com/38538/808579.html
 • http://www.qcn777.com/538217/698311.html
 • http://www.qcn777.com/771660/602478.html
 • http://www.qcn777.com/92666/205357.html
 • http://www.qcn777.com/942700/734991.html
 • http://www.qcn777.com/443372/38637.html
 • http://www.qcn777.com/688972/9271.html
 • http://www.qcn777.com/68764/663618.html
 • http://www.qcn777.com/706871/537242.html
 • http://www.qcn777.com/304509/451235.html
 • http://www.qcn777.com/312872/722598.html
 • http://www.qcn777.com/364148/90558.html
 • http://www.qcn777.com/559567/69343.html
 • http://www.qcn777.com/995503/261965.html
 • http://www.qcn777.com/215512/993777.html
 • http://www.qcn777.com/229526/376160.html
 • http://www.qcn777.com/851964/183335.html
 • http://www.qcn777.com/425801/743711.html
 • http://www.qcn777.com/76967/22989.html
 • http://www.qcn777.com/423891/110801.html
 • http://www.qcn777.com/14337/108707.html
 • http://www.qcn777.com/989839/150670.html
 • http://www.qcn777.com/127608/550242.html
 • http://www.qcn777.com/192896/470806.html
 • http://www.qcn777.com/388566/324476.html
 • http://www.qcn777.com/56459/829613.html
 • http://www.qcn777.com/838241/998795.html
 • http://www.qcn777.com/226799/649893.html
 • http://www.qcn777.com/462969/4853.html
 • http://www.qcn777.com/9304/66985.html
 • http://www.qcn777.com/852426/999967.html
 • http://www.qcn777.com/45819/513560.html
 • http://www.qcn777.com/80199/396443.html
 • http://www.qcn777.com/727524/558171.html
 • http://www.qcn777.com/952999/573357.html
 • http://www.qcn777.com/933441/383259.html
 • http://www.qcn777.com/52687/949273.html
 • http://www.qcn777.com/50347/302520.html
 • http://www.qcn777.com/749362/28535.html
 • http://www.qcn777.com/961969/109721.html
 • http://www.qcn777.com/724692/634431.html
 • http://www.qcn777.com/52647/370693.html
 • http://www.qcn777.com/68373/646864.html
 • http://www.qcn777.com/841139/804509.html
 • http://www.qcn777.com/90453/684271.html
 • http://www.qcn777.com/995411/353886.html
 • http://www.qcn777.com/916621/563531.html
 • http://www.qcn777.com/25289/30778.html
 • http://www.qcn777.com/7798/763350.html
 • http://www.qcn777.com/180477/695479.html
 • http://www.qcn777.com/4553/442936.html
 • http://www.qcn777.com/15786/672443.html
 • http://www.qcn777.com/455121/89412.html
 • http://www.qcn777.com/753261/479355.html
 • http://www.qcn777.com/271292/326110.html
 • http://www.qcn777.com/219700/366426.html
 • http://www.qcn777.com/885577/243395.html
 • http://www.qcn777.com/310896/115451.html
 • http://www.qcn777.com/102307/972756.html
 • http://www.qcn777.com/343456/306274.html
 • http://www.qcn777.com/306143/992605.html
 • http://www.qcn777.com/60738/785556.html
 • http://www.qcn777.com/25243/947810.html
 • http://www.qcn777.com/517275/953198.html
 • http://www.qcn777.com/968266/760636.html
 • http://www.qcn777.com/711232/897681.html
 • http://www.qcn777.com/19566/889936.html
 • http://www.qcn777.com/260570/341414.html
 • http://www.qcn777.com/403332/182242.html
 • http://www.qcn777.com/744857/891228.html
 • http://www.qcn777.com/82860/830877.html
 • http://www.qcn777.com/789731/213549.html
 • http://www.qcn777.com/366939/999415.html
 • http://www.qcn777.com/256737/942542.html
 • http://www.qcn777.com/3525/21099.html
 • http://www.qcn777.com/826124/605297.html
 • http://www.qcn777.com/325438/288348.html
 • http://www.qcn777.com/452841/599751.html
 • http://www.qcn777.com/294801/375251.html
 • http://www.qcn777.com/385984/111723.html
 • http://www.qcn777.com/567680/990866.html
 • http://www.qcn777.com/514390/450510.html
 • http://www.qcn777.com/461692/910878.html
 • http://www.qcn777.com/224245/463707.html
 • http://www.qcn777.com/286307/341309.html
 • http://www.qcn777.com/975759/425761.html
 • http://www.qcn777.com/880546/21288.html
 • http://www.qcn777.com/871432/282539.html
 • http://www.qcn777.com/236927/869206.html
 • http://www.qcn777.com/599528/956214.html
 • http://www.qcn777.com/804588/43838.html
 • http://www.qcn777.com/641320/26259.html
 • http://www.qcn777.com/439933/691396.html
 • http://www.qcn777.com/774611/553521.html
 • http://www.qcn777.com/74266/799123.html
 • http://www.qcn777.com/424458/45828.html
 • http://www.qcn777.com/220596/73572.html
 • http://www.qcn777.com/265128/622787.html
 • http://www.qcn777.com/4641/982398.html
 • http://www.qcn777.com/210599/922890.html
 • http://www.qcn777.com/393151/908784.html
 • http://www.qcn777.com/438380/506658.html
 • http://www.qcn777.com/757554/220832.html
 • http://www.qcn777.com/537571/999967.html
 • http://www.qcn777.com/421810/752996.html
 • http://www.qcn777.com/22118/604651.html
 • http://www.qcn777.com/80929/976918.html
 • http://www.qcn777.com/911892/111263.html
 • http://www.qcn777.com/310646/220740.html
 • http://www.qcn777.com/563952/710770.html
 • http://www.qcn777.com/36583/998230.html
 • http://www.qcn777.com/591717/212285.html
 • http://www.qcn777.com/578967/633969.html
 • http://www.qcn777.com/77599/1469.html
 • http://www.qcn777.com/960889/647970.html
 • http://www.qcn777.com/907941/239930.html
 • http://www.qcn777.com/334118/415554.html
 • http://www.qcn777.com/453513/350949.html
 • http://www.qcn777.com/938604/86869.html
 • http://www.qcn777.com/30419/466776.html
 • http://www.qcn777.com/962312/622406.html
 • http://www.qcn777.com/540390/148300.html
 • http://www.qcn777.com/300321/263954.html
 • http://www.qcn777.com/942792/826702.html
 • http://www.qcn777.com/413381/47646.html
 • http://www.qcn777.com/385524/663368.html
 • http://www.qcn777.com/173115/688840.html
 • http://www.qcn777.com/105612/278706.html
 • http://www.qcn777.com/192975/825609.html
 • http://www.qcn777.com/343916/424300.html
 • http://www.qcn777.com/245634/392544.html
 • http://www.qcn777.com/33777/732779.html
 • http://www.qcn777.com/884497/176157.html
 • http://www.qcn777.com/292681/991959.html
 • http://www.qcn777.com/876266/300452.html
 • http://www.qcn777.com/238482/608484.html
 • http://www.qcn777.com/402515/641990.html
 • http://www.qcn777.com/263297/515299.html
 • http://www.qcn777.com/530932/506474.html
 • http://www.qcn777.com/408836/686470.html
 • http://www.qcn777.com/125514/995332.html
 • http://www.qcn777.com/549491/65940.html
 • http://www.qcn777.com/67942/82944.html
 • http://www.qcn777.com/373604/19167.html
 • http://www.qcn777.com/889778/562911.html
 • http://www.qcn777.com/510807/565257.html
 • http://www.qcn777.com/871537/203171.html
 • http://www.qcn777.com/913579/705673.html
 • http://www.qcn777.com/400618/652712.html
 • http://www.qcn777.com/915686/628504.html
 • http://www.qcn777.com/247675/906782.html
 • http://www.qcn777.com/325806/38072.html
 • http://www.qcn777.com/32012/874382.html
 • http://www.qcn777.com/191856/522858.html
 • http://www.qcn777.com/861737/942450.html
 • http://www.qcn777.com/774742/881231.html
 • http://www.qcn777.com/708913/119534.html
 • http://www.qcn777.com/894836/42825.html
 • http://www.qcn777.com/77687/29365.html
 • http://www.qcn777.com/92152/383982.html
 • http://www.qcn777.com/85196/761519.html
 • http://www.qcn777.com/102609/459611.html
 • http://www.qcn777.com/890911/38821.html
 • http://www.qcn777.com/377937/616873.html
 • http://www.qcn777.com/90321/552875.html
 • http://www.qcn777.com/78480/698732.html
 • http://www.qcn777.com/644231/370351.html
 • http://www.qcn777.com/941423/641609.html
 • http://www.qcn777.com/846696/362146.html
 • http://www.qcn777.com/975825/859827.html
 • http://www.qcn777.com/717514/88779.html
 • http://www.qcn777.com/805589/912617.html
 • http://www.qcn777.com/800282/40915.html
 • http://www.qcn777.com/4289/938367.html
 • http://www.qcn777.com/834211/889686.html
 • http://www.qcn777.com/3859/80653.html
 • http://www.qcn777.com/537347/749441.html
 • 綜合要聞
  科教動態
  通知公告
  視頻新聞 更多>>
  媒體輕院
  通知公告
  視頻新聞 更多>>
  不支持flash
  媒體輕院
  教工
  學生
  考生
  校友
  English
  學校召開本科教學工作審核評估迎...
  10月10日上午,學校在東風校區圖書館學術報告廳召開本科教學工作審核評估迎評工作動員會。校領導俞海洛、馬英、劉新田、毛多斌、王新杰出席會議,全體中層干部、評建辦全體人員、教務處相關人員參加了會議。會議由副校長劉新田主持。副校長王新杰從迎評工作布置和自評報告等材料說明兩個方面對下一階段的審核評估工作進行了詳細部署,進一步...
  學校召開黨委理論學習中心組集體...
  10月8日上午,學校黨委理論學習中心組集體學習會在東風校區辦公樓大會議室召開,就新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》(簡稱《條例》)和中國特色社會主義宗教理論進行集中學習。黨委理論學習中心組成員參加會議。會議由黨委書記俞海洛主持。會上,紀委副書記劉建秀領學了《條例》的主要內容,并圍繞貫徹落實工作對新修訂的有關內容進行了對...
  學校各單位紛紛召開學習貫徹校第...
  中國共產黨鄭州輕工業學院第四次代表大會于9月16日勝利閉幕。本次大會全面、系統、客觀地總結了我校第三次黨代會以來發展過程中積累的工作經驗,分析梳理了學校面臨的挑戰和存在的差距,指出了今后的工作思路和主要措施,有著高度的政治性、戰略性和全局性,鼓舞了士氣,指明了方向。會后,校屬各單位紛紛召開會議,全面學習貫徹學校第四次黨...
  【理論學習】習近平在全國教育大...
      全國教育大會9月10日在北京召開,習近平出席會議并發表重要講話。習近平代表黨中央,向全國廣大教師和教育工作者致以節日的熱烈祝賀和誠摯問候。人民網盤點講話中的10個金句,與大家一同學習。
  “河南省2018戲曲進校園活動”專...
  仲秋時節,天朗氣清。在這美好的日子里,由河南省委宣傳部、文化廳、教育廳、財政廳主辦的“河南省戲曲進校園活動”專場演出再次走進我校,河南豫劇院二團的藝術家們為我校師生呈獻了一場精彩紛呈的戲曲藝術盛宴。此次演出分為兩個部分:9月26日在禹州實訓基地演出經典劇目《骨肉恩仇》;27日在東風校區上演新編歷史劇《程嬰救孤》,我校數...
  我校舉行升國旗儀式慶祝中華人民...
  10月1日清晨,我校4000余名師生分別齊聚東風校區圖書館廣場和科學校區主教樓廣場參加升國旗儀式,共同慶祝中華人民共和國69周年華誕。迎著朝陽,師生們早早地聚集到升旗儀式現場,等待著激動人心的時刻。在大家熱切期待中,校國旗護衛隊隊員邁著雄健整齊的步伐,護送國旗入場,在全體師生的注目禮中,五星紅旗伴隨著《義勇軍進行曲》冉...
  關于做好迎接省級文明單位年度復查工作的通知
  2018-10-12
  關于召開中國共產黨鄭州輕工業學院第四次代表大會的...
  2018-09-11
  關于我校2018年度擬申報本科專業推薦情況的公示
  2018-07-25
  2018年學生軍訓服裝供應商采購公告
  2018-07-17
  河南日報:培養有理想有本領有擔當的時代新人
  “黨的十九大”莊嚴宣告:“中國特色社會主義進入了新時代”!站在新的歷史方位,“培養擔當民族復興大任的時代新人”成為了培育和踐行社會主義核心價值觀的“著力點”。在這一精神指引下,我校馬克思主義學院張雪琴...
  中國教育報:堅守“輕工”四十年初心不改——鄭州輕工業學院御風奮飛的基因密碼
  11月2日,中國教育報以《堅守“輕工四十年”初心不改——鄭州輕工業學院御風奮飛》為題報道我校面對時代賦予高等教育難得的發展機遇,主動融入國家戰略需要、“四個”河南建設、輕工行業發展的滾滾洪流之中,再譜...
  河南日報:鄭州輕工業學院 “一基兩點” 創新人才培養模式
  習近平總書記給第三屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽“青年紅色筑夢之旅”的大學生回信,著實讓鄭州輕工業學院2014級會計學專業的方航宇成了校園名人。由他牽頭的大學生創業項目“榆棗紅”,作為河南省唯一...
  科學網:鄭州輕院成立產業技術研究院
  9月27日,鄭州輕院產業技術研究院揭牌儀式在河南國家大學科技園隆重舉行。河南省科技廳副廳長馬剛、省科技廳自然科學基金管理辦公室主任楊夢琳、鄭州市科技局局長文廣軒、鄭州市高新區黨工委副書記及管委會常務副...
  大河網:鄭州輕院產業技術研究院正式啟動運營
  金秋送爽,丹桂飄香。9月27日上午,在熱烈的掌聲下,隨著啟動球的亮相,鄭州輕院產業技術研究院正式啟動運營。在鄭州輕院產業技術研究院運營啟動儀式上,鄭州輕工業學院黨委書記俞海洛代表鄭州輕工業學院致辭。在...
  喜訊:《人民日報》發表我校教師教育教學文章
  2017年09月12日《人民日報》第五版刊登了我校馬克思主義學院教師張雪琴的題目為《把思政課講得“有知有味”》教育教學方面的文章,該文章主要談了如何通過對上課的內容、技巧和方法等方面改革的教學實踐,突...
  大河網:不讓一個大學生因貧失學
  讓資助更精準,河南高校創新制定貧困生量化評定細則□記者王迎節核心提示|上周,我省各大高校紛紛迎來開學季!貧困生資助、評定工作,也隨之提上日程。教育部最新數據顯示,過去5年,全國共拿出近7000億元資助...
  學校召開本科教學工作審核評估迎評工作動員會
  10月10日上午,學校在東風校區圖書館學術報告廳召開本科教學工作審核評估迎評工作動員會。校領導俞海洛、馬英、劉新田、毛多斌、王新杰出席會議,全體中層干部、評建辦全體人員、教務處相關人員參加了會議。會議由副校長劉新田主持。副校長王新杰從迎評工作布置和自評報告等材料說明兩個方面對下一階段的審核評估工作進行了詳細部...
  學校召開黨委理論學習中心組集體學習會
  10月8日上午,學校黨委理論學習中心組集體學習會在東風校區辦公樓大會議室召開,就新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》(簡稱《條例》)和中國特色社會主義宗教理論進行集中學習。黨委理論學習中心組成員參加會議。會議由黨委書記俞海洛主持。會上,紀委副書記劉建秀領學了《條例》的主要內容,并圍繞貫徹落實工作對新修訂的有關內...
  學校各單位紛紛召開學習貫徹校第四次黨代會精神會議
  中國共產黨鄭州輕工業學院第四次代表大會于9月16日勝利閉幕。本次大會全面、系統、客觀地總結了我校第三次黨代會以來發展過程中積累的工作經驗,分析梳理了學校面臨的挑戰和存在的差距,指出了今后的工作思路和主要措施,有著高度的政治性、戰略性和全局性,鼓舞了士氣,指明了方向。會后,校屬各單位紛紛召開會議,全面學習貫徹學...
  學習貫徹十九大精神專題網
  “兩學一做”專題教育網
  2018年人才招聘
  本科教學審核評估網
  我校學生在2018年“西門子杯”中...
  近日,第十二屆“西門子杯”中國智能制造挑戰賽總決賽在北京化工大學舉行。經過校內嚴格選拔,我校學生先期參加了華中賽區和西部賽區賽,比賽中各支參賽隊伍努力拼搏,共獲得特等獎5項、一等獎9項、二等獎25項、三等獎25項的好成績,同時共有8支隊伍成功入圍總決賽。全國總決賽上,我校共有7支隊伍獲獎,其中特等獎2項、一等獎1項、二等獎4項,...
  我校學生在第十三屆“恩智浦杯”...
  近日,第十三屆全國大學生“恩智浦杯”智能汽車競賽華北賽區比賽在天津中德應用技術大學舉行。經過激烈的角逐,我校參賽的六支隊伍共18名學生全部獲獎,獲得一等獎2項、二等獎3項、三等獎1項,其中2支隊伍進入了全國總決賽。最終在廈門大學舉行的全國總決賽中,獲得全國二等獎和全國三等獎,總成績位列河南省參賽高校第三,詳細獲獎情況見附表。華北...
  德國呂訥堡大學Anthimos Georgia...
  7月23日,應我校機電工程學院邀請,德國呂訥堡大學Anthimos Georgiadis教授和Zhen Chen研究員來我校機電工程學院進行學術交流,并在東風校區西三樓215會議室Anthimos Georgiadis教授和Zhen Chen研究員分別作了題為“Industry 4.0 and digital transform...
  凯撒彩票凯撒彩票平台凯撒彩票主页凯撒彩票网站凯撒彩票官网凯撒彩票娱乐凯撒彩票开户凯撒彩票注册凯撒彩票是真的吗凯撒彩票登入凯撒彩票网址多少凯撒彩票app凯撒彩票手机app下载凯撒彩票开奖凯撒彩票凯撒彩票登陆凯撒彩票开奖记录数据分析凯撒彩票技巧凯撒彩票投注凯撒彩票凯撒彩票网址凯撒彩票网址是多凯撒彩票导航网凯撒彩票官方网站凯撒彩票凯撒彩票凯撒彩票开奖直播网凯撒彩票手机官网 玩赚彩票 时时彩解析大师 598彩票 天天乐彩票 星辉彩票 腾龙彩票 时时彩交流平台 凯撒彩票